Actueel

Mei 2021: Land van Ons koopt weideland op de Onner Es

Onner Es

Het uitzicht vanuit de logies over de oeroude Onner Es is prachtig! De boer en eigenaar van de weidegrond op de Es besloot onlangs tot bedrijfsbeëindiging van zijn melkveehouderij. Hij heeft zijn hele leven op dit perceel geboerd en straks zullen anderen zijn land gaan gebruiken. Burgercoöperatie Land van Ons heeft de percelen aangekocht en samen is een overgangsfase afgesproken. Het goede nieuws is dat hierdoor de percelen intact blijven als landbouwgrond en dat, door ecologische exploitatie, de biodiversiteit vergroot gaat worden. Het landschap, tussen al bestaande cultuurhistorisch waardevolle gebieden op de Hondsrug, het stroomdallandschap van de Drentse Aa en het Hunzedal, wordt hierdoor versterkt.

De Onner Es was lang geleden al bewoond en van oudsher vol boerenbedrijvigheid. Land van Ons wil een mozaïek-landschap aanleggen met kleine akkers, hagen en houtwallen. Met onder andere de hoogteverschillen en de diverse sloten zijn er allerlei mogelijkheden om het landschap aantrekkelijker te maken. Voor het komende groeiseizoen wordt alvast 2,5 ha ingezaaid met boekweit, een uitbundig bloeiend gewas waar bijen en andere insecten dol op zijn.

Het burgerinitiatief Land van Ons is een landelijke coöperatie die landbouwgrond koopt voor herstel van landschap en biodiversiteit. De Leemgaard ondersteunt Land van Ons. Word ook lid! www.landvanons.nl

Meer informatie over de Onner Es en Land van Ons in de media:
https://landvanons.nl/land-van-ons-koopt-land-in-onnen/
https://landvanons.nl/welkom-op-de-onner-es/
https://landvanons.nl/perceel/onneres/
https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/528466/