‘Escape to the country’

Schapen begrazen het terrein

De Leemgaard is een boerderij uit begin vorige eeuw bestaande uit het oorspronkelijk boerderijtje (1906) en de naastgelegen later gebouwde schuurwoning, omgeven door ruim 5 ha natuurterrein. Het is gerangschikt onder de Natuurschoonwet en het terrein, bestaande uit bossen, struweel, poelen, hagen en singels, wordt duurzaam beheerd. Het landgoed vormt een ecologische verbindingszone tussen natuurgebieden in de omgeving en ligt op een vroeger veengebiedje, het Langakkerveen. Aan de oostzijde geflankeerd door het historische karrespoor, c.q. ‘Middeleeuwse snelweg’ de Hoge Hereweg te Glimmen dat aansluit op Unesco Global Geopark de Hondsrug. Aan het einde van de Dalweg kan men alleen via het Tranendal (schelpenpad) te voet verder over de Onner Es of door natuurgebied de Appèlbergen. Deze route maakt deel uit van het Pieterpad.

Het Tranendal richting Appèlbergen